အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543

LOW SMELL   PRODUCE : CRL 543

ກາວຢາງແບບບໍ່ມີກິ່ນຂິວ

အနံမျပင္းေသာလုပ္ငန္းသံုးေကာ္ အမ်ိဳးအစား :CRL543 DAT ၏ တမူထူးျခားေသာ အနံ႔မျပင္းသည့္ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္သည္ အတြင္းပိုင္း အလွဆင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ Confined ဧရိယာမ်ားတြင္ အခ်ိန္အကန္႔သတ္႐ွိျခင္း ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ Turnaround လိုအပ္ေသာ project မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးအစား : SP အရြယ္အစား : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg အစိုင္အခဲပါ၀င္မွုပမာဏ (%) : 18-20 ေစးကပ္ႏိုင္စြမ္း(CPS) : 200-400 အဖြင့္ အခ်ိန္ : 7-25 Minutes အသြင္အျပင္ : ေစးကပ္ေသာအရည္ အေရာင္ : အဝါ အသံုးျပဳသည့့္လုပ္ငန္းမ်ား : အနံ႔မျပင္းသည့္ စပေရးေကာ္ သည္ ကားလုပ္ငန္း၊ အတြင္းပိုင္း ပရိေဘာဂအလွဆင္လုပ္ငန္း၊ ၾကမ္းခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္လုပ္ငန္းႏွင့္ လ်ွပ္ကာ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းတြင္အသံုးျပဳပါသည္။ ျမင့္မားေသာ အပူဒါဏ္မ်ားကိုလဲ ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည့္အျပင္ အလႊာမ်ားအၾကားခိုင္မာစြာ ခ်ိန္ဆက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳနိုင္ရန္လိုအပ္ေသာပစၥည္း : စပေရး ဂန္း (spray gun) မီးေလာင္ႏိုင္ေျခ : မီးေလာင္လြယ္သည္။

DAT’s unique low smell contact adhesive range provides an ideal solution for use in projects with time restrictions and where fast turnarounds are required; particularly with interior decoration projects and in confined spaces. TYPE : SP SIZE : 3.0 kg 12.0 kg / 160 kg SOLID CONTANT (%) : 18-20 VISCOSITY (CPS) : 200-400 OPEN TIME : 7-25 Minutes APPEARANCE : Viscous Liquid COLOUR : Yellow APPLICATIONS : A low smell spray suitable for the automotive, interior furnishings, flooring, wood working and insulation material industries, amongst others. It is extremely resistant to high temperatures and forms strong bonds between bonded substrates. APPLICATIONS EQUIPMENT : Spray gun FLAMMABILITY : Flammable

 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants
Toluence မပါေသာ ကပ္ေကာ္
VOC ပါဝင္မႈနည္းေသာ ကပ္ေကာ္
ေရကိုအေျခခံ၍ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကပ္ေကာ္
Polyurethane ပါဝင္ေသာ ကပ္ေကာ္
ဆက္ေကာ္
DIY ကပ္ေကာ္
ေအာက္ခံေဆး
DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
စံနမူနာယူကာ
အရည္ေသြးထိန္းသိမ္းထားပါသည္
DAT ေကာ္နွင့္ ခ်ိပ္ကို Dunlope Adhesives (Thailand) Limited မွထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ႐ွိေသာ အရည္ေသြးျမင့္၊တာ႐ွည္ခံေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္ မ်ားကိုထုတ္လုပ္ ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအေပၚမူတည္၍ သုေတသန အဖြဲ႔ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔တို႔မွ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စိတ္တိုင္းျက ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
DAT ေကာ္နွင့္ခ်ိပ္ သည္ VOC ပါဝင္မႈနည္းပါးၿပီး ေဖာ္မယ္ဒီဟိုက္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းသံုးေကာ္မ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္မႈမ႐ွိေစရန္ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာ၍ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အရည္ေသြးကိုလဲ မေလ်ာ့ပါးေစပဲ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ ထုတ္လုပ္လ်က္ ႐ွိပါသည္။

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.

DAT
Adhesives & Sealants

Toluene free contact adhesives
Low voc contact adhesives
Water based adhesives
Polyurethane adhesives
Low smell adhesives
Contact adhesives
DIY adhesives
Primers

DYNAMIC ADHESIVE TECHNOLOGY
ABOUT DAT
DAT
RELIES ON IMPECCABLE
QUALITY CONTROL
DAT Adhesives & Sealants, manufactured by Dunlop Adhesives (Thailand) Limited, produces high-performance, durable adhesives to suit the ever-changing needs of its customers. Upon request, our dedicated and proficient research and development team can produce tailor-made products for specific individual requirements.
DAT Adhesive & Sealants is committed to click here providing high-performance adhesives with Low VOC, Non-Formaldehyde formulations, which comply with Government and Environmental regulations, which comply with Government and Environmental regulations without compromising on product performance.

 

CONTACT US 

DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO., LTD.Phone : +663 846 5661-2

E-mail : dalelamb@dunlopadhesives.com

เทปผ้า ที.เอส.ที. อินเตอร์โปรดักส์ บจก.

เทปผ้า, ผลิตเทปอุตสาหกรรม, เทปกาวอุตสาหกรรม, โรงงานผลิตเทปกาว, ที.เอส.ที. อินเตอร์โปรดักส์ บจก.


 

 

เทปผ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบรนด์สินค้า คุณลักษณะ ลักษณะการใช้งาน
Phoenix  -ผลิตจากผ้า 70 mesh   -ติดกล่อง และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ  ,งานพันท่อ, ติดสันปกหนังสือ,งานเครื่องเขียน
   -กาวยาวสังเคราะห์ เหนียว ติดแน่น  
   -มี 12 สีให้เลือก  

ชนิด และการใช้งานเทปผ้า
เทปผ้าแลคซีน เป็นเทปที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาถูก มีสีให้เลือกมากมาย แข็งแรง ทนทานต่อแรงดึง เช่น ใช้ในการทำเส้นแบ่งเขตพื้นที่ห้ามเข้า แบ่งโซนในห้างหรือสถานที่อื่นๆ กาวที่ใช้ไม่เหนียวมากเพื่อให้ลอกออกได้ง่ายเมื่อเลิกใช้

Duct tape เป็นเทปผ้าที่ ใช้กันหลากหลายในงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะเน้นงานพันท่อนำความร้อนหรือเย็น จะมีสีตะกั่วตัด หรือเทาเพื่อให้กลมกลืนกับท่อ โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 2 นิ้ว

Gaffer tape จะบางกว่า Duct tape เน้นติดใช้งานชั่วคราวเช่นงานทำฉากละครเวที ฉากภาพยนตร์ มีหลายสี แต่นิยมใช้ สีดำด้าน ช่วยปิดพื้นผิวให้เกิดแสงสะท้อนเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นเวที เทปชนิดนี้มีราคาแพงกว่าเทปแบบอื่นเนื่องจากคนใช้น้อยการผลิตออกมาเพื่อขายเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังใช้ gaffer tape สีแดงสำหรับแบ่งพื้นที่เป็นโซนๆ หรืออาจใช้ปิดทับสายไฟไม่ให้เกะกะบนเวที หรือเตือนภัยบริเวณที่ต้องใช้ความระมัดระวังพิเศษ เช่นทางออกฉุกเฉิน คุณสมบัติเด่นคือ เนื้อเทปเป็น PVC ยึดติดด้วยกาวยาง ซึ่งติดแน่น ไม่ลอก ทำความสะอาดง่าย ใช้งานสะดวก

Glass Cloth Tape เป็นเทปผ้าชนิดที่ผ่านกรรมวิธี Thermosetting ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้า สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 130°C เหมาะสำหรับงานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ขดลวดไฟฟ้า มักใช้ในสภาวะแวดล้อมที่มีความร้อนสูง เช่น พันมอเตอร์ เนื้อเทปมีความแข็งแรงทนต่อการขีดข่วนสูง

การใช้งานเทปผ้าชนิดไหนผู้ใช้ก็ควรพิจารณาการใช้ว่าต้องการเน้นใช้งานแบบไหน วัสดุ อุปกรณ์เป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://brandexdirectory.com

 

เทปผ้า

 

 ผู้ผลิตเทป จำหน่ายเทป เทปปิดกล่อง เทปผ้า ผู้ผลิตเทปมาตรฐาน ผู้ผลิตเทปทุกชนิด จำหน่ายเทป จำหน่ายเทปคุณภาพดี เทปปิดกล่อง จำหน่ายเทปปิดกล่อง เทปปิดกล่องได้มาตรฐาน ที.เอส.ที. อินเตอร์โปรดักส์ บจก.

ผู้ผลิตและจำหน่ายเทปกาว Brand : Phoenix Tape , Fighter Tape Fox Tape
 

 

 

 

 

  

 

             บริษัท ที.เอส.ที.อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และ ได้รับ ISO 9001-2008 ในปีพ.ศ. 2553 โดยดำเนินธุรกิจด้านเทปกาว และสติ๊กเกอร์ทุกชนิด
มีเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมรองรับงานไดคัทได้ทุกประเภท ด้วยประสบการณ์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนา และรักษาคุณภาพ และบริการ ให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ทำให้บริษัทเติบโตขึ้น และขยายธุรกิจในด้านสิ่งพิมพ์อีกแขนงหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2545
          สโลแกน "เทปสเปคพิเศษ ที่หาที่อื่นไม่ได้ นึกถึงเรา" บัญญัติขึ้นด้วยเชื่อมั่นในประสบการณ์ว่าสามารถคิดหาวิธีการ รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับการใช้งาน เพื่อลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้ จำหน่ายเทป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงให้ความเชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถให้คำปรึกษากับท่านได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ทางบริษัทยังสามารถดัดแปลงเทปกาว เพื่อให้ท่านสะดวกต่อการใช้งาน และจัดหาเทปกาวทดแทนการนำเข้าให้กับท่าน เพื่อการประหยัดต้นทุนและสะดวกต่อการสั่งซื้อ สนใจทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานไปแนะนำสินค้าให้กับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

 

 

 เทปสเปคพิเศษ ที่หาที่อื่นไม่ได้ นึกถึงเรา

  
Products  
   
เทปผ้า CLOTH TAPE
เทปตีเส้นพื้น FLOOR MASKING TAPE
เทปใส, OPP หลายความหนา OPP PACKING TAPE
เทปกาวย่น (มีชนิดทนความร้อนสูง) MASKING TAPE
คราฟเทป KRAFT TAPE
เทปพันสายไฟ ELECTRICAL TAPE
กระดาษซิลิโคน (มีหลายชนิด) SILICONE PAPER
เทปพิมพ์โลโก้ (มีทุกขนาด) OPP PRINTING TAPE
เทปรัดผัก, เทปรัดปากถุง VEGETABLE WRAP TAPE
อลูมิเนียมเทป (มีหลายความหนา) ALUMINIUM SHEET
เทปปกป้องผิว (กาวหลายระดับ) SURFACE PROTECTION TAPE
โพลีเอสเตอร์ (7 สี) POLYESTER
เทปใยแก้ว (ทนความร้อนถึง 250 °C ) FILAMENT TAPE
อะคริลิคโฟมเทป ACRYLIC FOAM TAPE
เทปกาวสองหน้า (ม้วน, แผ่น) BOUBLE SIDES TAPE
เทปโฟมสองหน้า (ม้วน, แผ่น) DOUBLE SIDES FOAM TAPE
งานพิมพ์ทุกชนิด (ออฟเซ็ท, เฟล็กโซ, ซิลค์)  รับปั๊มไดคัทเทปกาวทุกประเภทตามการใช้งาน 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
บริษัท ที.เอส.ที. อินเตอร์โปรดักส์ บจก.
 
 
ที่อยู่ 21/30 หมู่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
   
 
โทรศัพท์ : +66 34 87 6032-7, +668 6319 0917,+668 1441 3141
 
 
โทรสาร : +66 34 87 6038-9
 
 
อีเมล์
 

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ thailand industry

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์  thailand industry รวมสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ ความรู้เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์

 

ผู้ผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

 

สินค้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมครบวงจร พร้อมทั้ง มีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม พร้อมทั้งมีผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ดี

 

 


  • ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค

  • ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน

  • ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

  •  

 

"กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต"


 

 

 

สินค้าอุตสาหกรรม
 

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์, สินค้าอุตสาหกรรม, thailand industry, รายชื่อบริษัทอุตสาหกรรม, ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม, จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม, จำหน่ายสินค้าก่อสร้าง, งานก่อสร้าง, เครื่องจักร, เครื่องมือสินค้าอุตสาหกรรม, จำหน่ายปั๊ม, จำหน่ายวาล์ว, จำหน่ายพลาสติก

 

สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต 
1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัตถุดิบของการทำผงชูรส เป็นต้น

 

2. สินค้าทุน ( Capital Goods )เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้บดมันสำปะหลังกับอ้อย แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้แปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นต้น3. วัสดุใช้สอยและบริการ ( Supplies and Service )เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร วัสดุ

 

การจัดแบ่งสินค้าอุปโภคบริโภค แบ่งออกได้ 3 ประเภท
1. สินค้าสะดวกซื้อ Convenience Goods สินค้า
ประเภทนี้หาซื้อได้ทั่วไป ราคาสิ้นค้าไม่สูง เช่น สบู่ ยาสีฟัน
2. สินค้าเปรียบเทียบ Shopping Goods สินค้าปรเภท
นี้ผู้ซื้อจะท าการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น เสื้อผ้า
รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า
3. สินค้าเจาะจง Specialty Goods สินค้าประเภทนี้ผู้
ซื้อจะเจาะจงซื้อสินค้าตรายี่ห้อนั้น โดยไม่ค านึงถึงระดับราคา
เช่น น้ าหอมอย่างดี เสื้อผ้าอย่างดี นาฬิกาอย่าง


คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม 
สินค้าอุตสาหกรรม รายชื่อโรงงาน ผลิต จำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรม ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม
เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าอุตสาหกรรมไว้อย่างมากมายและหลากหลาย แบ่งหมวดหมู่ให้ค้นหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง ขนส่งลำเลียงวัสดุ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักร 
เครื่องทำความร้อน-ความเย็น เครื่องมืออุตสาหกรรม ปั๊ม วาล์ว พลาสติก ท่อ ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึงธุรกิจบริการ ทั้งนี้ยังรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผู้ผลิต จำหน่าย 
นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรมที่เชื่อถือได้ โดยใช้ภาพโฆษณาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ภาพแอดที่มีสินค้าอุตสาหกรรมครบถ้วน
และชื่อสินค้าอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการทำงานของบริษัทเรา


1) ทำให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในตนเอง

2) ทำให้พนักงานขายสามารถตอบข้อซักถามหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ของลูกค้าได้

 

3) ทำให้การเสนอขายสินค้าหรือการสาธิตสินค้ามีชีวิตชีวาขึ้น

 

 4) ช่วยทำให้พนักงานขายทำงานอย่างสนุกเพลิดเพลิน

 

5) ทำให้พนักงานขายสามารถจัดสรรสินค้าให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้

 

6) ช่วยให้การเจรจาการขายเป็นที่น่าสนใจและน่าฟังขึ้น

 

7) ชักชวนให้ผู้ซื้อเชื่อได้ว่าสินค้าที่ขายนั้นเหมาะสมกับราคาที่ซื้อ

 

8) ช่วยส่งเสริมให้พนักงานขายมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้งานที่ดีขึ้น

 

สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต 
1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน ( Material and Parts )คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัตถุดิบของการทำผงชูรส เป็นต้น

 

2. สินค้าทุน ( Capital Goods )เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้บดมันสำปะหลังกับอ้อย แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้แปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นต้น3. วัสดุใช้สอยและบริการ ( Supplies and Service )เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร วัสดุ

 

การจัดแบ่งสินค้าอุปโภคบริโภค แบ่งออกได้ 3 ประเภท
1. สินค้าสะดวกซื้อ Convenience Goods สินค้า
ประเภทนี้หาซื้อได้ทั่วไป ราคาสิ้นค้าไม่สูง เช่น สบู่ ยาสีฟัน
2. สินค้าเปรียบเทียบ Shopping Goods สินค้าปรเภท
นี้ผู้ซื้อจะท าการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น เสื้อผ้า
รองเท้า เครื่องประดับ กระเป๋า
3. สินค้าเจาะจง Specialty Goods สินค้าประเภทนี้ผู้
ซื้อจะเจาะจงซื้อสินค้าตรายี่ห้อนั้น โดยไม่ค านึงถึงระดับราคา
เช่น น้ าหอมอย่างดี เสื้อผ้าอย่างดี นาฬิกาอย่าง

 

ติดต่อเรา
บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ บจก.
16/26 ซ.อ่อนนุช 74/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 320 5915 (Auto line)
โทรสาร : +662 320 5918
อีเมล์ : info@brandexdirectory.com
Facebook : https://www.facebook.com/BrandexDirectory

 

website :http://brandexdirectory.

สายพานลำเลียง

น๊อตยึดลูกกะพ้อ, สายพานลำเลียง กระพ้อลำเลียง : โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.

 

 

น๊อตยึดลูกกะพ้อ

 

จำหน่ายน๊อตยึดลูกกะพ้อ, ขายน๊อตยึดกะพ้อ, จำหน่ายลูกกระพ้อทุกชนิด, โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.


การยึดน๊อตกระพ้อ(Bucket Bolt and Nut) กับสายพานเป็นเรื่องสำคัญและต้องให้ความสนใจมาก เพราะหากลูกกระพ้อหลุดจากสายพานเพียงลูกเดียว สายพานก็ขาดได้ คอนเวเยอร์ไกด์ ได้เห็นมากมายหลายกรณีที่ ลูกกระพ้อหลุดจากสายพานเพียงลูกเดียวทำให้สายพานขาดทั้งเส้น เพราะลูกกระพ้อที่หลุดจะไปขัดกับโคคงสร้างหรือซองกระพ้อ ขณะที่สายพานยังทำงานอยู่
บริษัท โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายกระพ้อลำเลียง สายพานลำเลียง ข้อต่อลำเลียง น๊อตยึดกะพ้อ สายพานลำเลียง ลูกกะพ้อก้นลึก/HDPE/NYLON/PU น๊อตยึดลูกกะพ้อ โซ่ลำเลียง อุปกรณ์ตรวจจับสายพาน และพูเล่ย์เยื้องไม่ตรงศูนย์ อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วรอบต้นกะพ้อ และ คอนเวเยอร์ สายพานลำเลียง โซ่สายพานลำเลียง กระพ้อลำเลียง จำหน่ายกระพ้อลำเลียง กระพ้อลำเลียงหลายแบบ

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 

 


 โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก. : จำหน่ายกระพ้อลำเลียง  กระพ้อลำเลียงหลากหลายแบบ กระพ้อลำเลียงหลากหลายขนาด โซ่สายพานลำเลียง โซ่สายพานลำเลียงในอุตสาหกรรมต่างๆ โซ่สายพานลำเลียงได้มาตรฐาน สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงสำหรับงานอุตสาหกรรม สายพานลำเลียงได้มาตรฐาน
 

 

 

               Elevator Bucket, Elevator Belt, Bolts, Chain Conveyors, Fasteners, Hazard Monitors & Level Controls , MACHINE DESIGN, Buckets Elevator Monitor
ตัวแทนจำหน่าย กระพ้อลำเลียง, สายพานลำเลียง, ข้อต่อ, น็อตกระพ้อ, ระบบควบคุมความปลอดภัยเซ็นเซอร์, กระพ้อลำเลียงพลาสติก, กระพ้อลำเลียงคุณภาพ, โซ่สายพานลำเลียง, งานสายพานลำเลียงที่ได้คุณภาพ


 โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก (4B Asia Pacific Co.,Ltd)
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก (4B Asia Pacific Co., Ltd.) คือสาขาย่อยของ โฟร์บี เบรม กรุ๊ป (4B Braime Group)ผู้นำทางการตลาดด้านองค์ประกอบการจัดการวัสดุสำหรับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอุปกรณ์ลำเลียง ลูกกระพ้อ (Buckets Elevator ) สายพานลำเลียง (Belts Elevator/Belts Conveyor) สกรูกระพ้อ( Elevator Bolts) โซ่ลำเลียง ( Chains Elevator) ข้อต่อโซ่ลำเลียง (Forged Chains Elevator) และเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์เตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic monitoring Equipment /Sensor Bearing) ด้วยความหลากหลายของอุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ โฟร์บีให้บริการในหลายๆอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงงานอาหารสัตว์ โรงสี โรงงานน้ำตาล เครื่องโม่ ไปจนถึงงานด้านอุตสาหกรรมหนัก เช่นซีเมนต์และการทำเหมืองแร่ ฯลฯ
โฟร์บี เบรม ซึ่งเป็นบริษัทหลักของ โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก เป็นผู้บุกเบิกอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์จับยึด,ตรวจสอบ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมและได้เปิดตัวกระพ้อลำเลียงตัวใหม่ คือลูกกระพ้อเหล็กไร้รอยตะเข็บ ในปี 1909 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 125 ปี ด้านองค์ประกอบการจัดการวัสดุสำหรับภาคเกษตร และชิ้นส่วนของระบบขนส่งลำเลียง และอุปกรณ์ในระบบตั้งแต่ชิ้นส่วนเล็ก จนถึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ด้วยตัวเลือกที่หลากหลายด้านอุปกรณ์ในระบบลำเลียง เช่น  ลูกกระพ้อ (Buckets Elevator) เป็นผู้นำเข้าและผลิตสานพานลำเลียงที่มีคุณภาพสูง (Belts Elevator/Belts Conveyor) สกรูกระพ้อ (Elevator Bolts)โซ่ลำเลียง (Chains Elevator) กระพ้อลำเลียง ข้อต่อโซ่ลำเลียง( Forged Chains Elevator) และอุปกรณ์เตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic monitoring Equipment /Sensor Bearing) ระบบควบคุมความปลอดภัย และการเซ็นเซอร์ที่ช่วยป้องกันหากระบบหยุดทำงาน และลดความเสี่ยงของการระเบิดในพื้นที่อันตราย.
 

 

สนใจติดต่อ
โฟร์บี เอเชีย แปซิฟิก บจก.
899/1 หมู่ 20 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : +662 173 4339, +668 7062 8444
โทรสาร : +662 173 4338
อีเมลล์ : vmueantu@go4b.com
www.go4b.com
www.go4basia.com
go4b.brandexdirectory.com

บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย) หจก.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง เครื่องดับเพลิง ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง


จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิงและสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ ระบบเตือนภัยแจ้งเหตุภัยไหม้ ระบบดับเพลิง ถังดับเพลิง ชุดปั๊มดับเพลิง ตู้ใส่สาย อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย  สายส่งน้ำดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งระบบ  เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดับเพลิง รับเติมน้ำยาดับเพลิง บริการติดตั้งระบบดับเพลิงทุกชนิด จำหน่ายและติดตั้งบริการหลังการขายทั้งภาครัฐและเอกชนครบวงจร

จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ออกแบบระบบดับเพลิง ติดตั้งระบบดับเพลิง ติดตั้งระบบดับเพลิง ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภััย ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟอลาม ระบบป้องกันอัคคีภัย ไฟไหม้ ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง ศูนย์จำหน่ายและเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง ลาดพร้าว เครื่องดับเพลิง ลาดพร้าว บรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง ลาดพร้าว

เครื่องดับเพลิง ช่วยป้องกันการเกิดไฟ การเกิดของไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน

1.เชื้อเพลิง (FUEL) คือสิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้

2.ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถทำอุณหภูมิสูงจนทำให้สารเชื้อเพลิงจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเชื่อม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหรี่ ฟ้าผ่า ฯลฯ

3.อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21 % อยู่แล้ว ซึ่งสามารถทำให้ช่วยติดไฟได้

ถังดับเพลิงมีด้วยกัน 6 ชนิด
1. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งจะบรรจุในถังสีแดง ภายในจะมีผงเคมีแห้งและก๊าซไนโตรเจน น้ำยาที่ฉีดออกมาจะเป็นฝุ่นละออง สามารถดับเพลิงไหม้ได้ทุกชนิดและมีประสิทธิภาพสูง ไม่อันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภท เหมาะใช้ในที่โล่งแจ้ง บ้าน อาคารใหญ่ๆ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โดยมีลักษณะ ขนาด ให้เลือกคือ ขนาดตั้งแต่ 5 ปอนด์ , 10 ปอนด์ และ 15 ปอนด์
2. ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ หรือ CO2 ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ เป็นถังดับเพลิงชนิด CO2 เป็นถังสีแดง น้ำยาดับเพลิงเป็นน้ำแข็งแห้ง(Dry Ice) บรรจุในถังแรงดันสูง มีกระบอกหรือกรวยฉีด เวลาฉีดจะมีน้ำยาออกมาเป็นหมอกหิมะ ที่สามารถไล่ความร้อนและออกซิเจน ใช้กับไฟชนิด B และ C
3. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย บีซีเอฟ ฮาลอน1211 ถังดับเพลิงชนิดนี้จะบรรจุในถังสีเหลือง สามารถใช้ดับเพลิงได้ดี เป็นสารเคมี มีความเย็นจัดและยังมีประสิทธิภาพสามรถทำลายออกซิเจนที่ทำให้ติดไฟ โดยไม่ทิ้งคาบสกปรกหลังการดับ สามารถที่จะใช้งานได้หลายครั้ง เหมาะกับสถานที่ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ และเครื่องบิน *หมายเหตุ น้ำยาชนิดนี้มีสาร CFC ที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรมห้ามใช้สารในกลุ่ม CFC-11, CFC-12 และควบคุมการนำเข้าสารเหล่านี้ที่จะทำงายโอโซนในปี 2541 ส่วน CFC-113, CFC114, CFC-115 เมทิลคลอโรฟอร์มและสารฮาลอน เลิกใช้ในปี 2541 เช่นกัน
4. ถังดับเพลิงชนิด HCFC-123 (Halatron) เป็นถังดับเพลิงที่มีสารดับเพลิงทดแทนสารฮาลอน 1211 ไม่ทำลายชั้นโอโซนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ดับเพลิงไฟชนิด A B และ C เป็นแก๊สละเหยเหลวเมื่อฉีดเสร็จไม่ทิ้งคราบสกปรก สามรถใช้ได้หลายครั้ง เหมาะใช้กับสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ และเครื่องบิน มีหลากหลายขนาดให้เลือก
5. ถังดับเพลิงชนิด BF 2000 เป็นถังดับเพลงประเภท BF 2000 บรรจุอยู่ในถังสีเขียว เป็นน้ำยาที่เป็นสารละเหย ตัวถังดับเพลิงมีหูหิ้ว สารดับเพลิงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ดับไฟประเภท A B C และ ถังดับเพลิง ลาดพร้าว E BF 2000 (FE 369) น้ำยาหรือสารดับเพลิงไม่ทำงายสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ และสามรถใช้ดับเพลิงได้หลายครั้ง เหมาะใช้กับสถานที่ที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร ในโรงงานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ เรือ และเครื่องบิน มีหลากหลายขนาดให้เลือก
6. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม มีการบรรจุในถังสแตนเลส ซึ่งภายในมีน้ำยาโฟมโดยมีแรงดันสูง มีการยิงโฟมผ่านหัวบัวพ่นออกมาให้เป็นฟองกระจายๆ ใช้กับเพลิงคือจะทำให้เกิดอับอากาศ ไฟขาดออกซิเจนและลดความร้อน สามาถดับไฟชนิด A B เหมาะใช้สำหรับบ้านพักอาศัย ปั้มน้ำมัน ร้านขายสี หรืออาจจะใช้ในการดับไฟที่เกิดจากน้ำมัน ** หมายเหตุ ห้าม !! ใช้น้ำยาโฟมดับเพลิงที่เกิดจากระบบไฟฟ้าเด็ดขาด เพราะจะเป้นสื่อนำกระแสไฟฟ้า

 

 

บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย) หจก.


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15